Etäpäivä 10.2. Ryhmän 3 keskustelumuistiinpanot

1. Millaiset virtuaaliset oppimisympäristöt ovat hyviä
-voi käyttää valmiina olevia “maailmoja”
-osallistavat,
-mielenkiintoiset
-pelimäiset
– luovat,

2. Millaiset oppimismenetelmät toimivat parhaiten
-matkapäiväkirjan tekeminen vieraalla kielellä
-tarinankerronnat
-ryhmätyöt
-tiimityöskentely
– johtamisopinnot
– simulaatiot

3. Miten voimme toteuttaa oppimisympäristöjä/menetelmiä
– opiskelijat mukaan toimintaan
– hyvä suunnitelma
– oppiaineeseen sopiva materiaali
– resurssointi kuntoon
– pedagogiikka huomioidaan
– KISS
(yskät ei tartu vaikka olisi toista lähelläkin!)

This entry was posted in General and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.