Etäpäivä 10.2. Ryhmän 2 keskustelumuistiinpanot

1.Millaiset virtuaaliset oppimisympäristöt ovat hyviä
– riittävän selkeät
– ennenkuin rakentaa ympäristöä, kannattaa pohtia sen käyttötarkoitusta
– teknisesti toimia, eivät töki, ovat varmoja koko ajan. Vrt. Second Lifen ääniongelmat
– yhtenevät pelisäännöt ja rakenne (ohjeet) sitten opetustilanteessa tärkeää (verkossa) aikataulu ym.

2. Millaiset oppimismenetelmät toimivat parhaiten
– toiminnalliset ja sosiaaliset
-osallistavat – pitää olla hereillä koko ajan
– ja virtuaalimaailmaa hyödyntävät (lisäarvo = miksi ollaan täällä)
– mahdollistavat monimuotoisen osallistumien
– mutta mitä lisäarvoa voisi virtuaalimaailma tuoda opetusmentelmiin?? –MIelikuvituksesta kiinni
– täällä on helpompaa ryhmässä tutkiminen ja vastausten hakeminen
– voidaan käyttää virtuaalimaailman lisäksi internetin muita mahdollisuuksia

3. Mitä kannattaa toteuttaa
– toiminnallisuus ja yhteistoiminta. Ihmiset tekevat, osalistuvat ja kokevat itse asioita. Elämyksellisyy.s
– seikkailullisuutta, hyödöyntää just paikkoja mitä on…
– kilpailullisuus terveessä mielessä. Elämyksellisyys – kilpailukin voi olla hyväntahtoista (aikuisetkin kilpailevat).

This entry was posted in General and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.