Etäpäivä 10.2. Ryhmän 1 keskustelumuistiinpanot

Yleiset kysymykset:
Millaiset oppimisympäristöt ovat hyviä?
Millaiset oppimismenetelmät toimivat parhaiten?

Ryhmän 1 kysymys:
Miksi olemme virtuaalimaailmassa ja miksi oppimisympäristöt ovat juuri täällä hyviä?

1. Hyviä oppimisympäristöjä:
– Paljon vuorovaikutusta toisten kanssa
– Yhteisöllisyys toteutuu
– Helppokäyttöisyys, myös teknisesti
– Kynnys lähteä mukaan on matala
– Visuaalisesti hyvä, mediaa pystyy näyttämään, yleinen ilme
– Viihtyisä, innostava ja uppouttava (immersoiva)
– Helppo liikkua, tarpeeksi tilaa
– Hyvin suunniteltu ja ohjeistettu ympäristö
– Moodlen yhdistäminen Second Lifeen, vanhojen materiaalien hyödyntäminen
– Valmiita virikkeitä
– Mahdollistaa monialaisen oppimisen

2. Parhaat menetelmät:
– Useampi kuin yksi tapa oppia, erilaiset oppimistyylit
– Yhteistoiminnalliset menetelmät, tehdään yhdessä
– Erilaiset viestinnän keinot mahdollistava
– Etäluennot
– Voi havainnollistaa asioita joita muuten on vaikea kuvata, simulaatiot, roolipelit, asiakaspalvelua, näytelmiä
– Exploring, virtuaalikiertokäynnit, scavenger hunting
– Ryhmätyöt ja keskustelut
– Vertaistuki ja ohjaaminen, tuutorointi
– Aihiot, esim. historian oppimispolku tai tarina, tekstit, videot, kuvia
– Tarinan kertominen, liikkuminen tarinassa tai kuvasta kertominen omalla kielellä
– Ilmiöpohjainen oppiminen, tekemällä oppiminen

Toimisiko parhaiten yhdessä muiden oppimisympäristöjen tai lähiopetuksen kanssa, luennot IRL – ryhmätyöt ISL, kielten opiskelun teoriaa IRL – harjoittelua ISL, kurssin runko voisi olla muualla ja tehtävät täällä

Yhteen ensimmäiset kysymykset:
– Yksinkertaisuus pitää säilyttää menetelmissäkin ei vain ympäristössä
– Keskusteleva oppiminenkin on hyvä
– Ei liian vaikeasti liikkeelle, käytetään hyväksi valmiita ratkaisuja

Miksi olemme täällä?

– Koska täällä on muitakin
– Hienoa tavata ihmisiä muista kulttuureista
– Nuoret ovat tulossa tänne
– Ei luokkaopetus aina ole tehokasta
– Fantasiaa, voidaan toteuttaa jotain ihan muuta
– Tietyt asiat voi olla halvempia toteuttaa
– Mielikuvitus rajana

This entry was posted in General and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.